Nov 3, 2017, 12:46:58 PM
Databases
sqlite3
http://tech.marksblogg.com/sqlite3-tutorial-and-guide.html
https://sqlite.org/
http://www.sqlite.org/cli.html
http://www.sqlitetutorial.net/sqlite-import-csv/

https://kkovacs.eu/cassandra-vs-mongodb-vs-couchdb-vs-redis

https://hbase.apache.org/

https://docs.mongodb.com/manual/reference/command/
https://docs.mongodb.com/manual/reference/mongo-shell/

http://couchdb.apache.org/
https://redis.io/
https://dev.mysql.com/doc/
https://rethinkdb.com/ -- realtime streams
http://cassandra.apache.org/
Apache HBase – Apache HBase™ Home PostgreSQL on the Command Line Cassandra vs MongoDB vs CouchDB vs Redis vs Riak vs HBase vs Couchbase vs Hypertable vs ElasticSearch vs Accumulo vs VoltDB vs Scalaris comparison :: Software architect Kristof Kovacs Apache CouchDB Database Commands — MongoDB Manual 3.4 mongo Shell Quick Reference — MongoDB Manual 3.4 Cassandra Vs Mongodb Vs Couchdb Vs Redishttps:// :: Software architect Kristof Kovacs Import a CSV File Into an SQLite Table Command Line Shell For SQLite MySQL :: MySQL Documentation RethinkDB: the open-source database for the realtime web PostgreSQL: About Redis Apache Cassandra SQLite Home Page